Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Δευτέρα 4 Απριλίου 2022

 AΠΟΦΑΣΗ Δ.O.KOI.Π.Π

Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του '' Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας'' του Δήμου Χανίων Valirakis Stelios και τα Μέλη του ΔΣ όπου συμπεριέλαβαν στην μοριοδότηση, για τις εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, και τις τρίτεκνες οικογένειες που εκπροσωπούμε.
Αριθμ. Αποφ. 39/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/2022 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία '' Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας''
Βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του ΔΟΚΟΙΠΠ κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 40 ΜΟΡΙΑ