Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

« μοριοδότηση τριτέκνων & πολυτέκνων που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ»

Μετά την παρέμβαση της Δ/κσης  ΟΠΟΤΤΕ   στον πρώην   Υπουργό   Εσωτερικών  κ. Παναγιώτη  Θεοδωρικάκο    σχετικά με το θέμα :    «  μοριοδότηση τριτέκνων &  πολυτέκνων που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ»  την παρέμβαση σε  ΟΛΑ τα κόμματα, Βουλευτές 

 πετύχαμε αύξηση σε ποσοστό 12%  στους διαγωνισμούς του  ΑΣΕΠ.

Καλησπέρα, σας επισυνάπτεται η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στο Μέσο Κοινοβουλευτικού ελέγχου Αναφορές / 542-με επιστολή της αναφορικά με το σχετικό υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, ζητεί τη μοριοδότηση των πολυτέκνων που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, καθώς και την επαναφορά του ελάχιστου ποσοστού εισαγωγής στο Δημόσιο για την κατηγορία των πολυτέκνων στο 15%, ως έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς τους στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, προς ενημέρωσή σας. 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓXΟΥ

  e.mail : koinovouleftikos@ydmed.gov.gr 

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2021 

Αρ.Πρωτ. ΤΚΕ/Φ1/628 

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Αναφορών

 Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 542/25.11.2020 Αναφοράς, που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας την Νέας Δημοκρατίας κ. Αθανάσιος Λιούπης, με θέμα: «Αναλογική μοριοδότηση και επαναφορά του ποσοστού εισαγωγής στο Δημόσιο για τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών», στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 Βασική αρχή του Υπουργείου Εσωτερικών είναι οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα, να καλύπτονται με την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, μέσα από διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, που θα διενεργούνται από το ΑΣΕΠ ως Ανεξάρτητη Συνταγματικά κατοχυρωμένη Αρχή, αρμόδια για τις προσλήψεις προσωπικού στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Τα θεσπιζόμενα κριτήρια πρόσληψης, όσο και ο προβλεπόμενος έλεγχος νομιμότητας που διενεργείται από το ΑΣΕΠ, πρέπει να διασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσληψης 

– διορισμού σε όλους τους Έλληνες πολίτες με βασικές αρχές την αξιοκρατία, αντικειμενικότητα και διαφάνεια για την είσοδο στη δημόσια διοίκηση. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, το Υπουργείο μας προωθεί μια σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων, προκειμένου να βελτιωθεί το υφιστάμενο σύστημα προσλήψεων του ν.2190/94. Για το σκοπό αυτό, κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 

– Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα». Όπως επισημαίνεται στο εν λογω νομοσχέδιο επιδιώκεται η αναδιαμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα με απώτερο στόχο την πλήρωση θέσεων προσωπικού με τους καταλληλότερους εκ των υποψηφίων που μετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) ενισχύοντας ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ H Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Του Υπουργείου Εσωτερικών Μαρίνα Χρύση περαιτέρω το πολύτιμο κεκτημένο της διαφάνειας, αξιοκρατίας και αντικειμενικότητας των πλέον κατάλληλων για κάθε θέση υποψηφίων. Στο προτεινόμενο άρθρο 13 του κατατεθέντος νομοσχεδίου προβλέπονται συγκεκριμένα ποσοστά κάλυψης στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων μεταξύ άλλων για πολύτεκνους και τρίτεκνους. 

Πιο συγκεκριμένα:

 α) ποσοστό δεκαέξι τοις εκατό (16%) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά κλάδο και ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων και

 β) ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά κλάδο και ειδικότητα καλύπτεται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών. 

Ο Υπουργός   

Μαυρουδής Βορίδης

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020

Από τις 5 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές των φοιτητών.

  Αγαπητές -οι  Τρίτεκνες-οι ,


Ξεκινούν  από σήμερα  Πέμπτη οι Μετεγγραφές των φοιτητών . Από τις 5 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές Μετεγγραφές Φοιτητών.
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, ότι από την Πέμπτη 05 Νοεμβρίου 2020 έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14.00 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης. 
Στην ανωτέρω προθεσμία υποβάλλονται αιτήσεις.

    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ

Από τις 5 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 οι
αιτήσεις για τις μετεγγραφές των φοιτητών
Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους
φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, ότι από την Πέμπτη 05 Νοεμβρίου 2020
έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14.00 μπορούν να υποβάλουν
ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης. 
Στην ανωτέρωπροθεσμία υποβάλλονται αιτήσεις:

 από ενδιαφερόμενους φοιτητές για μετεγγραφή/μετακίνηση με
μοριοδοτούμενους λόγους,
 από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές,
 από φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της
υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ
΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,
 από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του
αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, είτε ως Έλληνες πολίτες της
Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, είτε ως έχοντες κυπριακή
καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής,
 από φοιτητές – τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται
στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120),
 από φοιτητές – τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη
διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας
του Υπουργείου) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.
Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα
χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που
τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.
Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη
της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη
σχετική εγκύκλιο.

Αρ.Πρωτ.149130/Ζ1/02-11-2020/ΥΠΑΙΘ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ % ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
e-mail : meteggrafes(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : 210-344 -3468, 3460, 2404, 2754, 2354
στα τηλέφωνα : 210-344-3229, 2448, 3103, 3081.

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε οτι η 2η παραγγελία για τα όσπρια του παραγωγού απο τα Φάρσαλα συνεχίζεται μέχρι και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.
 Οποιος ενδιαφέρετε να παραγγείλει προπληρωνει την ποσότητα που επιθυμεί στο γραφείο μας. 
Ευχαριστούμε.


Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ BACK TO SCHOOL ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

 Προσφορες για αγορα Η/Υ ΜΟΝΟ για μελη του συλλογου.

Οι προσφορες ισχυουν και για προπαραγγελειες και μονο με την επιδειξη της καρτας του συλλογου.

Περογιάννης Ν. Γέωργιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, MSc

Impress εκδοτική - διαφημιστική - Υπηρεσίες διαδικτύου
3Net Κατάστημα Τεχνολογίας
Αναγνώστου Γογονή 83, Χανιά, Κρήτη τηλ./fax 28210 71194 κιν. 695 1140217


 

PC : DELL OPTIPLEX 7010 mini Tower Gaming Desktop PC Grade A+ Τιμή : 450 € 🡪 350 € 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Operating System Windows 10 Pro 64Bit GR 

Chipset Intel LGA1155 

Processors Intel Core i5 - 3370 3.20GHz 

Memory Support 8 GB DDR3 (NEW

Hard Drive A Hard Drive B 

256Gb SSD (NEW) 500Gb HDD (NEW

Removable Media DVD-ROM/ DVD-ReWritable 

Graphics Integrated Intel HD Graphics 2000 

Audio RealTek ALC269 High Definition 

Communications Gigabit 100/1000 

I/O Ports Front: (2) USB 3.0, (2) USB 2.0, Audio I/O  

Rear : (4) USB 2.0, (2) USB 3.0, Serial, RJ-45, Audio I/O, VGA, (2) DisplayPort, (2) PS/2 Power 500W ATX 

Dimensions 16.4" x 14.2"x 6.9" 

Weight 20.7 lbs 

Ισχύει εγγύηση σωστής λειτουργίας (2) δύο ετών 

ΟΘΟΝΕΣ : 

A. 24" TFT Dell P2411 GRADE A+ 

Τιμή 180,00€ 🡪 130,00€ 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Resolution 1920 x 1080 

Brightness 250 cd/m² 

Contrast 1000:1 / 2000000:1 (dynamic) 

Inputs VGA, DVI 

Viewing Angle 170 H/ 160 V 

Ισχύει εγγύηση σωστής λειτουργίας (1) ενός έτους.


Β. 24" LED HP E242 GRADE B 

 Τιμή 180,00€ 🡪 130,00€ 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Resolution 1920 x 1200 

Brightness 250 cd/m² 

Contrast 1000:1 / 5000000:1 (dynamic) 

Inputs VGA, DisplayPort, HDMI 

Viewing Angle 178 Η/ 178 V 

Ισχύει εγγύηση σωστής λειτουργίας (1) ενός έτους. 

Με την αγορά των σετ (1 PC + 1 Οθόνη), ΔΩΡΟ ασύρματο σετ  πληκτρολόγιο / ποντίκι, mousepad και Web Camera. 

PC : Dell Optiplex 790 USFF Core i3 – 2100 3.10GHz REFURBISHED 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Operating System Windows 10 Home 64Bit GR  

Chipset Intel Q65 

Processors Intel Core i3 - 2100 3.10GHz 

Memory Support 4 GB DDR3 (NEW

Hard Drive 128Gb SSD (NEW

Removable Media DVD-ROM/ DVD-ReWritable 

Graphics Integrated Intel HD Graphics 2000 

Audio RealTek ALC269 High Definition 

Communications Integrated Intel 82579LM GbE Network Connection 

I/O Ports Front: Two (2) x USB 2.0 , Rear: Six (6) x USB 2.0, DP, VGA, Serial, RJ45, Audio ports,PS/2 Input Devices Standard Keyboard, Mouse (USB or PS/2) 

Power 200W 

Dimensions 24.0 x 23.67 x 6.5 cm 

Weight 3.27 kg 

Ισχύει εγγύηση σωστής λειτουργίας (2) δύο ετών 

ΟΘΟΝΗ : MONITOR 19" LED DELL P1914S BL-SL REFURBISHED

Resolution 1280 x 1024 

Brightness 300 cd/m2 

Contrast 1.000:1 

Inputs VGA, DVI-D, DISPLAY PORT, 4 USB 

Viewing Angle 178° κατακόρυφη / 178° οριζόντια 

Ισχύει εγγύηση σωστής λειτουργίας (1) ενός έτους. 

Τιμή Set : 300 €🡪200 €

Με την αγορά των σετ (1 PC + 1 Οθόνη), ΔΩΡΟ ασύρματο σετ  πληκτρολόγιο / ποντίκι, mousepad και Web Camera. 

Ισχύει εγγύηση σωστής λειτουργίας (1) ενός έτους. 


Brightness 300 cd/m2 

Contrast 1.000:1 

Inputs VGA, DVI-D, DISPLAY PORT, 4 USB 

Viewing Angle 178° κατακόρυφη / 178° οριζόντια 

Ισχύει εγγύηση σωστής λειτουργίας (1) ενός έτους. 

Τιμή Set : 300 €🡪200 €


Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΑΝΙΑ ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΤΗΛ. 28210 97533 ( ΕΝΑΝΤΙ ΚΤΕΟ ΧΑΝΙΩΝ )

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 


Μόλις 2 χιλιόμετρα από το κέντρο τις πόλης των Χανίων προς τις Μουρνιές, σε ένα χώρο 10.500 τ.μ βρίσκεται η πίστα καρτ ( mega drive go kart ) .
 Στο χώρο λειτουργεί πλήρη καφετέρια και μικρή πίστα με formula για παιδιά από 3 έως 6 ετών , παιδική χαρά, Mini Golf με 12 πίστες και άλλα παιχνίδια για όλες τις ηλικίες όπως μπιλιάρδο –ποδοσφαιράκι - air hockey – basket – box .
 Η προσφορά μας για τα παιδιά που θα ήθελαν να οδηγήσουν ( καρτ ) είναι 40 % έκπτωση από της τιμές του τιμοκαταλόγου μας , ( Εκτός από τα 30 λεπτά της προσφοράς του τιμοκαταλόγου που εκεί η έκπτωση θα είναι 20% ).

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020

ΝΕΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

 

Η κανονική τιμή είναι 15€/μάθημα, διαζώσης ή διαδικτυακά με διάρκειας 45'.

Για τις τις τρίτεκνες οικογένειες οι οποίες θα παρακολουθήσουν τουλάχιστον τα 2 από τα παιδιά τους μουσική, η συνολική χρέωση θα είναι 20€ αντί για 30 και για τα δύο παιδιά. (για τα δια ζώσης μάθημα)

Προϋποθέσεις:

Α. Οι δύο διδακτικές ώρες θα είναι την ίδια μέρα και τα μαθήματα άμεσα το ένα μετά το άλλο.

(Αν και τα δύο παιδιά επιλέξουν το ίδιο όργανο είτε κιθάρα είτε πιάνο.

 

Β.  Οι δύο διδακτικές ώρες θα πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικούς χώρους. 

(Αν τα 2 παιδιά επιλέξουν κιθάρα το ένα και πιάνο το άλλο.

 

Διευκρινίσεις:

Α. Η προτεινόμενη συχνότητα μαθημάτων είναι 2 μαθήματα ανά εβδομάδα. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό τουλάχιστον ένα ανά εβδομάδα.

Β. Για διαδικτυακά μαθήματα η προσφορά των 10€/μάθημα ισχύει ακόμα κι αν παρακολουθήσει το παιδί από τα τρία.