Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Δ.Σ.

Ο Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων ν. Χανίων ξεκίνησε την ίδρυση του στις 3 Φεβρουαρίου του 2010 .
Εγκρίθηκε από το μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων τον Ιούλιο και εγγράφηκε στα βιβλία του τον Σεπτέμβρη του ίδιου έτους.
Το επταμελές Δ.Σ. του Συλλόγου αποτελείται από τους εξής :

Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
·  Πρόεδρος : Χελιουδάκη Μαίρη
·  Αντιπρόεδρος: Τεπερίδης Πέτρος
·  Γραμματέας: Σούλιαρη Αριάνθη
·  Ταμίας : Κιτρινορίνης Αθανάσιος
· Μέλος: Λεβεντάκης Δημήτριος
·  Μέλος: Βολικάκης Εμμανουήλ
·  Μέλος: Στυλιανουδάκη Αικατερίνη

Αναπληρωματικά Μέλη
  • Γεωργιλάκης Εμμανουήλ


Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών Τριών Τέκνων Ελλάδος (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε).
  1. Χελιουδάκη Μαίρη
  2. Τεπερίδης Πέτρος
  3. Κιτρινορίνης Αθανάσιος
  4. Σούλιαρη Αριάνθη
  5. Σταφυλαράκη Ελένη
  6. Βολικάκης Εμμανουήλ

Εξελεγκτική Επιτροπή Ταμείου

  • Πρόεδρος: Σπυριδάκης Ιωάννης
  • Μέλος: Σταφυλαράκη Ελένη
  • Μέλος: Μαυρεδάκης Εμμανουήλ