Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Δ.Σ.

Ο Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων ν. Χανίων ξεκίνησε την ίδρυση του στις 3 Φεβρουαρίου του 2010 .
Εγκρίθηκε από το μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων τον Ιούλιο και εγγράφηκε στα βιβλία του τον Σεπτέμβρη του ίδιου έτους.
Το επταμελές Δ.Σ. του Συλλόγου αποτελείται από τους εξής :

Πρόεδρος: Τεπερίδης Πέτρος
Αντιπρόεδρος: Χελιουδάκη Μαίρη
Γραμματέας: Σταφυλαράκη Ελένη
Ταμείας: Βολικάκης Εμμανουήλ
Μέλη: Καρτσωνάκης Απόστολος, Μαρμαριτσάκη Ελένη, Μαθιουδάκης Στυλιανός

Ελεγκτική Επιτροπή Ταμείου
Πρόεδρος: Σπυριδάκης Ιωάννης
Μέλη: Κοκολάκης Μανούσος, Μαυρεδάκης Εμμανουήλ

Αντιπρόεδροι ΟΠΟΤΤΕ:
Τεπερίδης Πέτρος
Χελιουδάκη Μαίρη
Μαθιουδάκης Στυλιανός