Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΠΟΤΤΕ)                                                          
Αναγνωρισμένη Ομοσπονδία: Απόφ.  1017/2010  Μ. Π. Αθηνών
Δ/ση:  Εμμ. Μπενάκη 43, Αθήνα                                       
Πληροφορίες:: Αχλαδιανάκης Εμμανουήλ Πρόεδρος, τηλ: 6974060758
Χελιουδάκη Μαρία, Γ. Γραμματέας,  τηλ:  6976330980
 Mail: οpotte@gmail.com      Blog: HYPERLINK "http://www.opotte.blogspot.com/".HYPERLINK "http://www.opotte.blogspot.com/"opotteHYPERLINK "http://www.opotte.blogspot.com/".HYPERLINK "http://www.opotte.blogspot.com/"blogspotHYPERLINK "http://www.opotte.blogspot.com/".HYPERLINK "http://www.opotte.blogspot.com/"com                                                                                           
                                                                                                         Αθήνα 21-09-2014
                                                                                                             Αρ. Πρωτ. 50

Αγαπητοί τρίτεκνοι

Ένα από τα επείγοντα θέματα που έχουμε το διάστημα αυτό είναι οι μετεγγραφές. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να μελετήσετε το παρακάτω κείμενο για να γνωρίζετε πως έχει το θέμα, ειδικά για τις μετεγγραφές των 10%. Σας ενημερώνουμε πως για το εν λόγω θέμα απεστάλη επιστολή, αλλά και υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Παιδείας κ. Ανδρέα Λοβέρδο, προκειμένου να τεθούν υπόψη του τα επιχειρήματα. Αντίστοιχο κείμενο απεστάλη στους βουλευτές, στον Αντιπρόεδρο και στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης
Η Ομοσπονδία μας σε προηγούμενο χρόνο είχε επισημάνει και ζήτησε από το υπουργείο Παιδείας, να συμπεριληφθούν στο δικαίωμα της μετεγγραφής και οι εισαχθέντες με το 10%.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας εξαιρούνται οι εισαχθέντες με το 10% (άρθρο 53, του νόμου 4264/2014).

 Όμως η εξαίρεση αυτή  αφενός είναι άδικη, και αφετέρου δεν είναι σύννομη.

Είναι άδικη γιατί μια μικρή μερίδα νεοεισαχθέντων με τις πανελλαδικές εξετάσεις φοιτητών, ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, εξαιρούνται των ρυθμίσεων του. Πρέπει να τονιστεί ότι οι εισαχθέντες με το 10% έχουν εισαχθεί μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και όχι χαριστικά. Επίσης, ακόμα και αν στο παρελθόν έτυχαν της διευκόλυνσης της μετεγγραφής, σήμερα, για να βρεθούν ξανά στην αφετηρία και να διεκδικήσουν μια νέα εγγραφή ή και μετεγγραφή  με βάση τα αποτελέσματα των τελευταίων πανελλαδικών εξετάσεων, διαγράφονται προηγουμένως από την σχολή που πιθανά φοιτούσαν.

 Είναι μη σύννομη γιατί:
1.      Η εξουσιοδότηση της παρ 4, του άρθρου 53, του νόμου 4264/2014, δεν επιτρέπει στον Υπουργό να προσδιορίσει τους δικαιούχους  της ρύθμισης του άρθρου, αλλά μόνο διαδικαστικά ζητήματα  και προθεσμίες.
2.      Η διατύπωση της παρ 6, του άρθρου 53, του νόμου 4264/2014 («.. αφορά τους επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013-14») συμπεριλαμβάνει και τους επιτυχόντες με το 10% καθόσον και αυτοί συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις  του 2013-14. Η νομοθεσία αναφέρει ότι στις πανελλαδικές εξετάσεις οι θέσεις διακρίνονται στους επιτυχόντες με το 90% όσο και εκείνους με το 10%. Επομένως και οι επιτυχόντες του 10% έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013-14.
3.      Όποτε έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν διατάξεις περί μετεγγραφών ουδέποτε διαχώριζαν τους εισαχθέντες με το 90% από εκείνους του 10%. Επομένως ο καλόπιστος πολίτης δεν αναμένει μια τέτοια διάκριση.
4.      Η διάκριση εις βάρος των επιτυχόντων με το 10% είναι αντίθετη στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα σχετίζεται με το χρόνο έκδοσης της επικείμενης Υπουργικής Απόφασης. Είναι βέβαιο ότι πολλοί φοιτητές που εισήχθησαν με το 10% διαγράφηκαν με αίτηση τους  από τη σχολή που φοιτούσαν για να μπορέσουν να εγγραφούν στην νέα τους σχολή, έχοντας κατά νου την προοπτική της μετεγγραφής. Ο εκ των υστέρων αποκλεισμός τους από το δικαίωμα μετεγγραφής είναι δυνατόν να τους στερήσει τις σπουδές, παρότι επιτυχόντες, στην περίπτωση που αδυνατούν να φοιτήσουν στη σχολή που εγγράφηκαν. Στην περίπτωση αυτή είναι εύλογο να διεκδικήσουν αστικές αποζημιώσεις από την Πολιτεία και από τον υπεύθυνο Υπουργό για την υλική και ηθική ζημία που υπέστησαν.

Τέλος, ο νόμος αναφέρει ότι για το θέμα αποφασίζει το Τμήμα υποδοχής. Ίσως είναι σκόπιμο όλοι οι εισαχθέντες με το 10% που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για μετεγγραφή, ανεξάρτητα του περιεχομένου της ΥΑ, να υποβάλουν σχετικό αίτημα στο Τμήμα υποδοχής και σε περίπτωση άρνησης του Τμήματος, να προσφύγουν δικαστικά.

Αγαπητοί τρίτεκνοι

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις (δείτε το και εσείς), όσοι θέλουν να μετεγγραφούν με το 10%, θα πρέπει να κάνουν αίτηση, άσχετα αν απορριφθεί ή όχι, ώστε να μπορέσουν μετά να προχωρήσουν δικαστικά. Εάν έχετε να σημειώσετε κάτι περισσότερο παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την ΟΠΟΤΤΕ για να συμπεριληφθούν τα στοιχεία-προτάσεις σε συναντήσεις –επαφές που θα γίνουν.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ                                              ΜΑΡΙΑ ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ