Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014

Δελτίο Τύπου
Δευτέρα, 23.06.2014Καταβολή Οικογενειακών Επιδομάτων 2ου Τριμήνου 2014

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:

Η καταβολή στους δικαιούχους Οικογενειακών Επιδομάτων για το 2ο
τρίμηνο του 2014 (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα
Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών), θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014 .
Η πληρωμή αυτή αφορά δικαιούχους που θα έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά
αίτηση-δήλωση Α21 (μέσω του TaxisNet της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων), μέχρι και την 30 η Ιουνίου 2014 .
Επίσης, την ίδια ημερομηνία (18/6/2014) θα γίνει πληρωμή των
Οικογενειακών Επιδομάτων και στους δικαιούχους εκείνους που είχαν
υποβάλει τροποποιητική αίτηση για το έτος 2013 (που δεν έχουν
πληρωθεί) και η αίτησή τους έχει εκκαθαριστεί.

Ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης διευκρινίζει ότι:
α) Προαπαιτούμενο για την πληρωμή των επιδομάτων αποτελεί η υποβολή
της φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1).
β) Αιτήσεις Α21 που θα υποβληθούν μετά τις 30/6/2014 θα ικανοποιηθούν σε
επόμενη πληρωμή.
γ) Οι δικαιούχοι Οικογενειακών Επιδομάτων για το 2014 υποχρεούνται να
υποβάλουν νέες αιτήσεις Α21 , δεδομένου ότι οι αιτήσεις Α21 του 2013 δεν
λαμβάνονται υπόψη.
δ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής
τους, μέσα από την ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες Οικογενειακών
Επιδομάτων Α21» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού
http://www.oga.gr/#