Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Πέμπτη 4 Απριλίου 2024

Έκπτωση στο κρεοπωλείο που βρίσκεται μέσα στο στρατιωτικό πρατήριο Χανίων για τις αγορές σας μείον 10 τοις εκατό!!!


Αγαπητά μας Μέλη.
Σας ενημερώνουμε για την έκπτωση στο κρεοπωλείο που βρίσκεται μέσα στο στρατιωτικό πρατήριο Χανίων
για τις αγορές σας μείον 10 τοις εκατό!!!
Στα λαχανικά και κρέατα μείον 10%!!!
με την επίδειξη της Τριτεκνικης ταυτότητας Μέλους του Συλλόγου μας.
Η έκπτωση θα ισχύσει από ΑΥΡΙΟ και για 6 μήνες μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2024.
Ευχαριστούμε την εταιρεία για την στήριξη και την προσφορά στις Τριτεκνες και Πολύτεκνες οικογένειες.

Meating Group – 70 years making memories around the table
MEATINGGROUP.COM
Meating Group – 70 years making memories around the table
Leonidas Mathioulakis, being 3rd generation Master Butcher and Meating Group’s CEO, has a Vision to create state of the art meat and food products based on tradition and high-quality standards!