Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020

Από τις 5 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές των φοιτητών.

  Αγαπητές -οι  Τρίτεκνες-οι ,


Ξεκινούν  από σήμερα  Πέμπτη οι Μετεγγραφές των φοιτητών . Από τις 5 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές Μετεγγραφές Φοιτητών.
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, ότι από την Πέμπτη 05 Νοεμβρίου 2020 έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14.00 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης. 
Στην ανωτέρω προθεσμία υποβάλλονται αιτήσεις.

    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ

Από τις 5 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 οι
αιτήσεις για τις μετεγγραφές των φοιτητών
Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους
φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, ότι από την Πέμπτη 05 Νοεμβρίου 2020
έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14.00 μπορούν να υποβάλουν
ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης. 
Στην ανωτέρωπροθεσμία υποβάλλονται αιτήσεις:

 από ενδιαφερόμενους φοιτητές για μετεγγραφή/μετακίνηση με
μοριοδοτούμενους λόγους,
 από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές,
 από φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της
υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ
΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,
 από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του
αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, είτε ως Έλληνες πολίτες της
Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, είτε ως έχοντες κυπριακή
καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής,
 από φοιτητές – τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται
στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120),
 από φοιτητές – τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη
διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας
του Υπουργείου) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.
Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα
χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που
τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.
Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη
της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη
σχετική εγκύκλιο.

Αρ.Πρωτ.149130/Ζ1/02-11-2020/ΥΠΑΙΘ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ % ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
e-mail : meteggrafes(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : 210-344 -3468, 3460, 2404, 2754, 2354
στα τηλέφωνα : 210-344-3229, 2448, 3103, 3081.