Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Τρίτη 12 Ιουλίου 2016

ΑΡΘΡΟ 23 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Ν 2190/1994

Κατατέθηκε στη διαβούλευση το Άρθρο 23 – Ποσοστά ΑμεΑ σε προσλήψεις ν.2190/1994  που  αφορά και τις  τρίτεκνες   οικογένειες  σχετικά με τις  προσλήψεις .  
Αποδίδουν καρποί  οι ενέργειες της  ΟΠΟΤΤΕ   και μετά την επίσκεψη που κάναμε στον  πρόεδρο  του ΑΣΕΠ  στο  αριθ. Πρωτ.  23/21-3-2016  έγγραφο μας  και τις συναντήσεις που είχαμε  με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία    Εσωτερικών    και Διοικητικής  Ανασυγκρότησης , Βαγγέλη Αυγουλά  όπου συμπληρώνουν το      Άρθρο 19     Ένταξη τρίτεκνων οικογενειών στο ν. 2643/1998 (Α΄ 220)


Σας  στέλνουμε  το αρθρο23 , την αιτιολογική έκθεση που κατατέθηκε στη βουλή  και το Ν/Σ της κινιτικότητας     προς  ενημέρωση  σας. ΑΡΘΡΟ 23 Ν. 2190