Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Τρίτη 28 Ιουνίου 2016

ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η προσαυξημένη κατά 50 έως 200 ευρώ ετήσια έκπτωση φόρου λόγω παιδιών θα ισχύει και για τη σύζυγο μισθωτό ή συνταξιούχο ακόμη κι αν ο σύζυγος έχει κι αυτός εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις.


   Υπογράφηκε και εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή η εγκύκλιος με την οποία διορθώνεται η φορολογική αδικία που προκαλούσαν σε βάρος χιλιάδων μισθωτών και συνταξιούχων μητέρων οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας σύμφωνα με τις οποίες η προσαυξημένη κατά 50 έως 200 ευρώ ετήσια έκπτωση φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων ισχύει μόνο για τους άνδρες συζύγους. Μάλιστα με την εγκύκλιο του ΓΓΔΕ ορίζεται ότι την προσαυξημένη έκπτωση δικαιούνται και οι δύο σύζυγοι, εφόσον είναι και οι δύο μισθωτοί ή συνταξιούχοι.
Ειδικότερα, με την εγκύκλιο του κ. Πιτσιλή έγινε δεκτό ότι:
- Στην περίπτωση των έγγαμων συζύγων, τις μειώσεις φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων του άρθρου 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος δικαιούνται και οι δύο σύζυγοι, εφόσον αυτοί είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι ή ο ένας εκ των δύο συζύγων που έχει την ιδιότητα του μισθωτού ή συνταξιούχου και ανεξάρτητα από το αν αυτός είναι ο υπόχρεος ή η σύζυγος.
 - Στην περίπτωση διαζευγμένων συζύγων, τις προαναφερόμενες μειώσεις φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων δικαιούται ο ένας εκ των δύο συζύγων, που έχει την επιμέλεια των τέκνων και εφόσον αυτός είναι μισθωτός ή συνταξιούχος. Οι διατάξεις αυτές, όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, εφαρμόζονται για εκκαθαρίσεις δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που διενεργούνται για το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, ενώ οι παρακρατήσεις φόρου, με βάση τις προαναφερόμενες μειώσεις φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων, διενεργούνται για μισθοδοσίες και συντάξεις που εκκαθαρίζονται από 27-5-2016 και μετά. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης.
Η αδικία, την οποία ανέδειξαν με δημοσίευματά τους τα dikaiologitika.gr και την οποία διόρθωσε ο κ. Πιτσιλής έγκειτο στο γεγονός ότι κατά τον προσδιορισμό της έκπτωσης φόρου στις περιπτώσεις των εγγάμων μισθωτών ή συνταξιούχων μητέρων που οι σύζυγοί τους δεν είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι δεν συνυπολογίζονταν τα εξαρτώμενα τέκνα, επειδή αυτά θεωρείτο ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Φ.Ε. βαρύνουν μόνο το σύζυγο. Δηλαδή, ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων λαμβανόταν υπόψη μόνο για τον υπολογισμό της έκπτωσης φόρου του ανδρός συζύγου, στην περίπτωση που αυτός έχει εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις. Με την εγκύκλιο, ο κ. Πιτσιλής διευκρίνισε ουσιαστικά ότι η προσαυξημένη έκπτωση φόρου με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων θα υπολογίζεται και στην παρακράτηση φόρου από το εισόδημα της συζύγου, είτε ο σύζυγος είναι μισθωτός ή συνταξιούχος είτε όχι.