Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Προστασίας ΑΜΕΑ και Ισότητας
Γραφείο Διαμεσολάβησης
Κυδωνίας 29, 73135 Χανιά Τηλ.: 28213 41689
Site: www.chania.gr Χανιά, 09/03/2016                            

 Δημοτικός Λαχανόκηπος Πάροδος Αγ. Κωνσταντίνου Σούδα
Τηλ. 2821341689
e-mail: p49dhanlax@gmail.com

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Νέα καλλιεργητική περίοδος Δημοτικού Λαχανόκηπου Δήμου Χανίων.

Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος Δήμου Χανίων λειτουργεί από το 2013 στην περιοχή Γρίμπιλας Σούδας στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» που υλοποιείται από την σύμπραξη των φορέων: Δήμος Χανίων και ΑμΚΕ «Ξένιος Ζευς».
Η δομή εντάσσεται στα πλαίσια των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τη δημιουργία νέων ή τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.
Αποτελείται από 100 αγροτεμάχια των 50 τ.μ. περίπου, τα οποία διατίθενται δωρεάν στους ωφελούμενους για καλλιέργεια κηπευτικών με αποκλειστικό σκοπό τη σίτισή τους.
Οι συμπράττοντες φορείς, Δήμος Χανίων και Ξένιος Ζευς, προκηρύσσουν την έναρξη της νέας καλλιεργητικής περιόδου και καλούν όσους πολίτες ενδιαφέρονται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά για την υποψηφιότητά τους:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται από την Υπηρεσία).
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοαντίγραφο).
3. Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο, μέσω του οποίου θα βεβαιώνεται η διεύθυνση της κατοικίας του, εφ όσον δεν προκύπτει από τη φορολογική δήλωση εισοδήματος.
4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Φωτοτυπία Ε1 φορολογικού έτους 2014.
6. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2014.
7. Ε9 και των δύο συζύγων.

Κατά περίπτωση:
Ø Σε περίπτωση αναπηρίας, αντίγραφο της Απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής περί του ποσοστού αναπηρίας.
Ø Σε περίπτωση ανεργίας, κάρτα ή βεβαίωση ανεργίας.
Ø Σε περίπτωση διαζυγίου, αντίγραφο διαζυγίου και επιμέλειας παιδιών.
Ø Σε περίπτωση διάστασης, ένορκη βεβαίωση από το Ειρηνοδικείο, που να πιστοποιεί το γεγονός της διάστασης.
   Επιπλέον, στη δομή πραγματοποιείται εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, στην εκπαίδευση σε βιολογικούς τρόπους καλλιέργειας και στην προώθηση της επαφής με τη φύση και της δημιουργικής απασχόλησης. Υποψήφιοι στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να είναι σχολεία και οργανισμοί/σωματεία κλπ με κοινωνικό χαρακτήρα.

Η κατάθεση δικαιολογητικών για συμμετοχή στο πρόγραμμα ξεκινάει τη Δευτέρα 07 Μαρτίου 2016 και λήγει την Παρασκευή 1 Απριλίου 2016. Οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στο Γραφείο Διαμεσολάβησης, ισόγειο Δημαρχείου Χανίων (Κυδωνίας 29). Ώρες κατάθεσης αιτήσεων 09:00-13:00. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2821341689