Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015

Πανελλαδικές: Όλες οι αλλαγές στις εξετάσεις

 Για το ερχόμενο έτος 
Δεν θα υπολογίζεται ο βαθμός απολυτηρίου του λυκείου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στις εξετάσεις που θα γίνουν το επόμενος έτος, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση για τον τρόπο πρόσβασης των υποψηφίων που δημοσιοποίησε χθες το υπουργείο Παιδείας.
Από το ερχόμενο έτος (δηλαδή από τους μαθητές που φοιτούν τώρα στην Γ’ λυκείου), οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα γίνονται με τη διαδικασία που προβλέπει η απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2647/Β9-12-2015:Οι μαθητές της Γ’ τάξης ημερησίου (και Δ’ τάξης εσπερινού) λυκείου οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές, υποβάλλουν στο λύκειο φοίτησής του σχετική αίτηση – δήλωση ηλεκτρονικά, σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το ΥΠΠΕΘ εντός του Φεβρουαρίου. Με την αίτηση – δήλωση ο ενδιαφερόμενο δηλώνει:
Α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τρία κοινά μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά.
Β) Το τέταρτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα Επιστημονικό Πεδίο.
Γ) Το πέμπτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε δύο Επιστημονικά Πεδία.
Δ) Τα Ειδικά Μαθήματα στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί.
Την αίτηση – δήλωση υποβάλλουν και απόφοιτοι προηγούμενων ετών, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό που απέκτησαν το απολυτήριο. ΟΙ μαθητές δηλώνουν υποχρεωτικά την Ομάδα Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν, ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού.
Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις των τμημάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Στο δελτίο ο υποψήφιος μπορεί να δηλώνει προτίμηση για όσες σχολές ή τμήματα επιθυμεί, από αυτά που περιλαμβάνονται σε ένα ή δύο, κατ’ ανώτατο όριο. Επιστημονικά Πεδία, με οποιαδήποτε σειρά. Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης γίνεται με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση για τις σχολές ή τα τμήματα που επιθυμεί ο υποψήφιο, ανεξάρτητα σε ποιο από τα δύο Επιστημονικά Πεδία που επέλεξε, είναι ενταγμένα. Σχολή ή τμήμα που περιλαμβάνεται και στα δύο Επιστημονικά Πεδία τα οποία επέλεξε ο υποψήφιος δηλώνεται μόνο μία φορά. Για τις σχολές ή τα τμήματα που είναι κοινά στα δύο Επιστημονικά Πεδία τα οποία επέλεξε ο υποψήφιος λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή του στις συγκεκριμένες σχολές ή τμήματα το μεγαλύτερο από τα δύο σύνολα μορίων από αυτά που αντιστοιχούν σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο που επέλεξε ο υποψήφιος, ανεξάρτητα από το Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο δήλωσε την προτίημση του. Αντίθετα, για σχολές ή τμήματα που είναι κοινά σε περισσότερα του ενός Επιστημονικά πεδία, από τα οποία ο υποψήφιος επέλεξε μόνο το ένα, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια που αντιστοιχούν στο Επιστημονικό Πεδίο που επέλεξε.
Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν Μηχανογραφικό
 Οι υποψήφιοι που έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με το νέο σύστημα εισαγωγής (Ν.4186/2013) μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για δύο κατ’ ανώτατο όριο επιστημονικά πεδία. Οι ως άνω υποψήφιοι διεκδικούν:
Α) Αριθμό θέσεων εισακτέων, όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις εφόσον υποβάλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο το ίδιο έτος που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές.
Β) 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικών εξεταζόμενα μαθήματα. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός ενός έτους αυτού που έπεται της τελευταίας εξέτασης.
Συντελεστές Βαρύτητας Ειδικών Μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών
Για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση Ειδικών Μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, συντελεστές κατά περίπτωση είναι:
  1. Δύο για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα Ειδικά Μαθήματα: Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο, Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
  2. Δύο για τα τμήματα: Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιουνίου Πανεπιστημίου, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
  3. Ένα για το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Παν. Ιωαννίνων για το οποία απαιτείται εξέταση στο Ειδικό Μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο για όλες τις λοιπές σχολές και τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας. 

Πηγή: ΕΘΝΟΣ