Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Πέμπτη 23 Μαΐου 2024

Σας υπενθυμίζομε την έκπτωση στο Parking ΤΑΛΩΣ μείον 30% με την επίδειξη της Τριτεκνικής Ταυτότητας.

 Σας υπενθυμίζομε την έκπτωση στο Parking ΤΑΛΩΣ

μείον 30%
με την επίδειξη της Τριτεκνικής Ταυτότητας.