Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ κ. ΠΛΑΚΩΤΑΚΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ

  Σας γνωρίζουμε ότι μετά από  τις  επιστολές που έστειλε η  ΟΠΟΤΤΕ   με  θέματα  Υπουργείου  Ναυτιλίας,  επερωτήσεις στη Βουλή ,  δια ζώσης συνάντηση με τον Υπουργό  και μετά από ένα χρόνο  πήραμε  απάντηση .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 Πειραιάς, 02 Ιουνίου 2021

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/38924/2021/170-171-184-189 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση των υπ' αριθ. πρωτ. 2514/23-04-2021, 2520/23-04-2021, 2555/12-05-2021 και 2628/12-5-2021 Αναφορών των Βουλευτών κ. Γ. Καρασμάνη, κ. Κ. Μαραβέγια, κ. Β. Βασιλειάδη και κ.κ. Β. Κεγκέρογλου, Γ. Μουλκιώτη, Δ. Μπιάγκη και Ε. Λιακούλη, αντίστοιχα». Σε απάντηση των εν θέματι Αναφορών γνωρίζεται ότι, κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 3324.1/15/03/03-04-2003 κοινή απόφαση Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου «Καθορισμός υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ συμβατικά και ταχύπλοα» (Β΄438), σύμφωνα με την οποία καθορίσθηκαν οι κατηγορίες εκείνων των ομάδων, ατόμων και οχημάτων, οι οποίες δικαιούνται για λόγους εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος, να ταξιδεύουν με έκπτωση στα εισιτήρια όλων των κατηγοριών των δρομολογημένων πλοίων που εκτελούν ενδομεταφορές και χωρίς διακρίσεις ως προς τους πλοιοκτήτες.

 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε διαδοχικά με σειρά Υπουργικών Αποφάσεων και τελικώς με την υπ’ αριθμ. 2251.2.12/01/15/02-07-2015 (Β΄ 1557) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Βάσει του προαναφερόμενου νομικού πλαισίου δεν υφίσταται η δυνατότητα οι τρίτεκνοι να λαμβάνουν σχετική έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. 

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, δυνάμει της παραγράφου 11 της υπ' αριθμ. 3323.1/01/05/26-05-2005 κοινής απόφασης Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών Ναύλων ...» (Β΄718), παρέχεται το δικαίωμα στις πλοιοκτήτριες εταιρείες να χορηγούν πάσης φύσεως εμπορικές εκπτώσεις επί των ναύλων επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων σε όλες τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις της χώρας.

 Το ποσοστό δε της έκπτωσης καθορίζεται ελεύθερα από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες.

 Στο πλαίσιο αυτό, έχουν κατά καιρούς χορηγηθεί εμπορικές εκπτώσεις στα μέλη των τρίτεκνων οικογενειών.

 Όσον αφορά στο θέμα των μεταθέσεων γνωρίζεται ότι ο ν. 4504/2017 (Α΄ 184) τέθηκε σε διαβούλευση και σύμφωνα με αυτόν εκδόθηκε το π.δ. 11/2021 (Α΄ 21), σύμφωνα με το οποίο ρυθμίζονται θέματα τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Στο εν λόγω π.δ. ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, και το καθεστώς μεταθέσεων των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία είναι τρίτεκνοι και για τα οποία προβλέπεται να εντάσσονται στη διαδικασία τακτικών μεταθέσεων, εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για μετάθεση και συμπληρώνουν ή έχουν ήδη συμπληρώσει τον προβλεπόμενο μέγιστο χρόνο παραμονής στις Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν κατά το έτος ολοκλήρωσης της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων. 

Τέλος, σημειώνεται ότι το ηλικιακό όριο για τη συμμετοχή των ιδιωτών υποψηφίων στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο, έχει καθορισθεί το 26ο έτος, σε αντίθεση με τις Στρατιωτικές Σχολές όπου το όριο ηλικίας έχει καθορισθεί στο 21ο έτος, επιτρέποντας έτσι σε πολύ ευρύτερο, συγκριτικά, αριθμό υποψηφίων τέκνων τρίτεκνων οικογενειών να δηλώσουν τις Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο μηχανογραφικό δελτίο και να χρησιμοποιήσουν το σχετικό ευεργέτημα.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ