Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

ΝΕΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

 

Η κανονική τιμή είναι 15€/μάθημα, διαζώσης ή διαδικτυακά με διάρκειας 45'.

Για τις τις τρίτεκνες οικογένειες οι οποίες θα παρακολουθήσουν τουλάχιστον τα 2 από τα παιδιά τους μουσική, η συνολική χρέωση θα είναι 20€ αντί για 30 και για τα δύο παιδιά. (για τα δια ζώσης μάθημα)

Προϋποθέσεις:

Α. Οι δύο διδακτικές ώρες θα είναι την ίδια μέρα και τα μαθήματα άμεσα το ένα μετά το άλλο.

(Αν και τα δύο παιδιά επιλέξουν το ίδιο όργανο είτε κιθάρα είτε πιάνο.

 

Β.  Οι δύο διδακτικές ώρες θα πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικούς χώρους. 

(Αν τα 2 παιδιά επιλέξουν κιθάρα το ένα και πιάνο το άλλο.

 

Διευκρινίσεις:

Α. Η προτεινόμενη συχνότητα μαθημάτων είναι 2 μαθήματα ανά εβδομάδα. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό τουλάχιστον ένα ανά εβδομάδα.

Β. Για διαδικτυακά μαθήματα η προσφορά των 10€/μάθημα ισχύει ακόμα κι αν παρακολουθήσει το παιδί από τα τρία.