Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

Αναστολή καταβολής δόσεων των δανείων ΟΕΚ

Τί προβλέπεται
 Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις της πανδημίας, το κλείσιμο επιχειρήσεων καθώς και της επιβολής μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας έχει τεθεί το ερώτημα εάν οι δανειολήπτες που έχουν πάρει δάνεια ΟΕΚ από ίδια κεφάλαια εντάσσονται στο πλαίσιο της τελευταίας ΠΝΠ , ΦΕΚ 75/Ά/30.3.2020, άρθρο 5 σχετικά «Άρθρο πέμπτο Αναστολή προθεσμιών διενέργειας διαδικαστικών πράξεων και καταβολής δόσεων ».
 Για τα δάνεια που ο ΟΕΚ είχε χορηγήσει από ίδια κεφάλαια βρίσκεται σε ισχύ το νομοθετικό πλαίσιο που περιγράφεται αναλυτικά στην Υ.Α του Υπουργείου Εργασίας με αριθμ52246/3173, ΦΕΚ 539/Β/16.2.2018.
 Συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο τέταρτο αναφέρεται ρητά ότι : «Ρυθμίσεις για άνεργους - χαμηλά εισοδήματα - έχοντες αδυναμία πληρωμής » άρθρο τέταρτο «2. Δανειολήπτης που αποδεδειγμένα αδυνατεί να καταβάλλει τις μηνιαίες δόσεις του δανείου του δύναται με αιτιολογημένη αίτησή του προς το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, να ζητήσει την εξαίρεση της καταβολής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, την μείωση της δόσης και την αύξηση του χρόνου αποπληρωμής. »
 Ως εκ τούτου οι δανειολήπτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου εξάπλωσης του κορονοϊου μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν την αναστολή της καταβολής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, την μείωση της δόσης και την αντίστοιχη αύξηση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου τους.
Για την κάθε αίτηση θα πρέπει να κατατεθούν απαραίτητα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα τεκμηριώνουν την αδυναμία καταβολής της δόσης.
Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν κατά περίπτωση και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από το Δ.Σ ΟΑΕΔ.
 Οι δανειολήπτες μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στο παρακάτω σύνδεσμο κάνοντας χρήση τους κωδικούς taxisnet που κατέχουν. http://www.oaed.gr/aitese-gia-ypagoge-stis-rythmiseis-danei…
Πηγή:Πανελλαδική Συσπείρωση Υπαλλήλων Εστίας & Κατοικίας στον ΟΑΕΔ