Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Τρίτη 9 Απριλίου 2019

Επιστολή - διαμαρτυρία σχετικά με τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Αθήνα: 27-3-2019 Αρ.Πρωτ:194 ΠΡΟΣ: -Την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Μ. Ξενογιαννακοπούλου. -Τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδ. Ξανθό. -Τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Π. Πολάκη. -Τον Υπουργό Επικρατείας, κ. Χριστοφ. Βερναδάκη. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: -Τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Αλ. Χαρίτση -Την Υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Μ. Χρυσοβελώνη -Την Υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Ελ. Χατζηγεωργίου -Το Διευθυντή της Κ.Ο. του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Κων. Ζαχαριάδη. -Το Διευθυντή της Κ.Ο. της Ν.Δ. κ. Διον. Μελιτσιώτη. -Το Διευθυντή της Κ.Ο. της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ κ. Β. Έξαρχο. -Το Γραμματέα της Κ.Ο. του Κ.Κ.Ε. κ. Αχιλ. Κανταρτζή. -Τον Προϊστάμενο του Γραφείου της Κ.Ο. της ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ κ. Β. . Σπύρου. Κυρία Υπουργέ, Κύριοι Υπουργοί, Η Ομοσπονδία Τριτέκνων Ελλάδας «Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.» η οποία εκπροσωπεί τους συλλόγους των τριτέκνων οικογενειών της Ελλάδας, με την παρούσα εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της και δηλώνει τη μεγάλη δυσφορία της για την εξόχως αντισυνταγματική και από ηθική άποψη καθ΄ όλα επίμεμπτη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 71 του ν.4589/2019 (Α΄ 13/29.1.2019). Κατά πρόδηλη παράβαση αφενός της συνταγματικής αρχής της ισότητας και αφετέρου της εκ του άρθρου 25 του Συντάγματος υποχρέωσης του Κράτους να μεριμνά για την οικογένεια, με την ως άνω διάταξη εισάγεται εξαίρεση ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους και με τις διατάξεις του 2 άρθρου 25 του ν. 4440/2016, στις προσλήψεις που διενεργούνται από το ΑΣΕΠ για την κάλυψη των θέσεων νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού πλην ιατρών για τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Συγκεκριμένα, με τη νέα αυτή διάταξη δεν εφαρμόζονται οι ποσοστώσεις που προβλέπουν οι ως άνω διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 για την κάλυψη προκηρυσσόμενων μέσω ΑΣΕΠ θέσεων προσωπικού από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων είναι οι τρίτεκνοι. Στην εισηγητική έκθεση του σχεδίου νόμου, με την οποία εισήχθη προς ψήφιση στη Βουλή η παράγραφος 2 του άρθρου 71 του ν.4589/2019, αναφέρεται κατά λέξη ότι η μη εφαρμογή των ως άνω ποσοστώσεων εχώρησε «λαμβάνοντας υπόψη την επιτακτική κοινωνική ανάγκη για την αδιάλειπτη και αδιατάρακτη παροχή των υπηρεσιών στο δημόσιο σύστημα υγείας, την ιδιαίτερη φύση των υπηρεσιών που θα ανατεθούν στο προσωπικό που θα καλύψει τις θέσεις αυτές, την ανάγκη για την ταχύτερη δυνατή ένταξη αυτών στις μονάδες υγείας, αλλά και τη λήξη της θητείας μεγάλου αριθμού συμβάσεων επικουρικού προσωπικού, που καλύπτουν σήμερα τις σχετικές ανάγκες, κρίνεται απαραίτητη η μη εφαρμογή, στην περίπτωση αυτή, των περιορισμών που εισάγονται με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 14, για τη διενέργεια προσλήψεων. Έτσι η οφειλόμενη, από την Πολιτεία, μέριμνα για τη θετική υποστήριξη ειδικά προστατευόμενων κοινωνικών ομάδων στην προκήρυξη των συγκεκριμένων θέσεων, υλοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του ν. 2643/1998.». Επομένως, στην εισηγητική έκθεση γίνεται επίκληση διαφόρων λόγων, που ουδόλως στοιχειοθετούν, βάσει των διδαγμάτων της λογικής και της κοινής πείρας, τη μη εφαρμογή των ως άνω ποσοστώσεων τουλάχιστον ως προς την περίπτωση των τριτέκνων. Αντιθέτως, οι λόγοι αυτοί είναι το λιγότερο προσβλητικοί για εμάς και τα τέκνα μας διότι, εμμέσως πλην σαφώς, παρουσιαζόμεθα ως ανίκανοι να εξυπηρετήσουμε την «ανάγκη για την αδιάλειπτη και αδιατάρακτη παροχή των υπηρεσιών στο δημόσιο σύστημα υγείας», να ανταποκριθούμε στην «ιδιαίτερη φύση των υπηρεσιών που θα ανατεθούν στο προσωπικό που θα καλύψει τις θέσεις αυτές», καθώς και στην «ανάγκη για την ταχύτερη δυνατή ένταξη» ημών των ιδίων στις μονάδες υγείας. Εξίσου, όμως, εξοργιστικός είναι ο εμπαιγμός. Ενώ στην εισηγητική έκθεση γίνεται αναφορά για εκπλήρωση της «οφειλόμενη(ς), από την Πολιτεία, μέριμνα(ς) για τη θετική υποστήριξη ειδικά προστατευόμενων κοινωνικών ομάδων στην προκήρυξη των συγκεκριμένων θέσεων» μέσω της εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 3 του ν. 2643/1998, ούτε στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 71 του ν.4589/2019 , ούτε αλλού, περιλαμβάνεται σχετική ρύθμιση που να δεσμεύει τη Διοίκηση για την εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας. 3 Αξίζει να σημειωθεί ότι στο αναρτηθέν στην ιστοσελίδα του ΑΣΠΕ απόσπασμα της προκήρυξής του 2Κ/2019, η οποία εκδίδεται υπό το φως της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 71 του ν.4589/2019 και αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδων και ειδικοτήτων κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας, δεν συμπεριλαμβάνεται πρόβλεψη εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 3 του ν. 2643/1998. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, είναι αυτονόητο ότι πρέπει άμεσα να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία για αναδρομική κατάργηση της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 71 του ν.4589/2019. Η επιτυχής προσπάθεια για επανόρθωση της συνταγματικής νομιμότητας και της ηθικής τάξης θα εκτιμηθεί στις επερχόμενες εκλογές δεόντως. Με εκτίμηση Για το Διοικητικό Συμβούλιο