Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Τρίτη 23 Μαΐου 2017

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣΑγαπητοί  Τρίτεκνοι , 
Η Ομοσπονδία Τριτέκνων Ελλάδος (0ΠΟΤΤΕ),με αφορμή την οικονομική κρίση και την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε., με αριθ. 150/01.03.2017, με την οποία προτρέπονται οι Δήμοι [Να αντιμετωπίσουν θετικά, με ανάλογες αποφάσεις τους, τις αιτήσεις των Συλλόγων Τριτέκνων για ένταξή τους στους δικαιούχους μειωμένων δημοτικών τελών και ύδρευσης,και να εντάξουν στις Κοινωνικές Συμπράξεις του ΤΕΒΑ και διανομής φρούτων τους  Τρίτεκνους, ως επικεφαλής εταίροι, καθώς και γενικότερα στις Κοινωνικές Δομές  των Δήμων. ]
 Σας ζητάει να προβείτε στο  Δήμο σας  για  μείωση των  δημοτικών φόρων & τελών για τη λήψη μέτρων κοινωνικής προστασίας υπέρ των τρίτεκνων οικογενειών (ως μιας εκ των ευπαθών κοινωνικών ομάδων)
Την  συν/νη επιστολή μας την έχουμε στείλει  Πανελλαδικά σε ΟΛΟΥΣ  τους  Δήμους 

Προς  όλους  τους Δημάρχους  της  Ελλάδας
 Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
Η Ομοσπονδία Τριτέκνων Ελλάδος (0ΠΟΤΤΕ),με αφορμή την οικονομική κρίση και την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε., με αριθ. 150/01.03.2017, με την οποία προτρέπονται οι Δήμοι [Να αντιμετωπίσουν θετικά, με ανάλογες αποφάσεις τους, τις αιτήσεις των Συλλόγων Τριτέκνων για ένταξή τους στους δικαιούχους μειωμένων δημοτικών τελών και ύδρευσης.,και να εντάξουν στις Κοινωνικές Συμπράξεις του ΤΕΒΑ και διανομής φρούτων τους  Τρίτεκνους, ως επικεφαλής εταίροι, καθώς και γενικότερα στις Κοινωνικές Δομές  των Δήμων. ]
 Σας ζητάει να προβείτε στο  Δήμο σας  σε μείωση των  δημοτικών φόρων & τελών για τη λήψη μέτρων κοινωνικής προστασίας υπέρ των τρίτεκνων οικογενειών (ως μιας εκ των ευπαθών κοινωνικών ομάδων)
Ειδικά σχετικώς με τα μειωμένα δημοτικά τέλη και τέλη ύδρευσης, σημειώνουμε ότι λίαν προσφάτως [άρθ. 13 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α’21/21.2.2016)] τροποποιήθηκε σχετικώς το άρθρο 202 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων) και συγκεκριμένα η παράγραφος 3, σύμφωνα με την οποία «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία».
Οι πολυμελείς οικογένειες με τρία τέκνα έχουν εδώ και μια δεκαετία αναγνωριστεί επισήμως και νομοθετικά από το Ελληνικό Κράτος ως ευαίσθητη κοινωνική ομάδα χρήζουσα προστασίας, κάτι που άλλωστε ανταποκρίνεται και στα δημογραφικά δεδομένα της χώρας μας. Έτσι, η ελληνική έννομη τάξη έχει ενσωματώσει στη νομοθεσία της σειρά διατάξεων που παρέχουν στις τρίτεκνες οικογένειες ένα πλέγμα αυξημένης κοινωνικής προστασίας, προεξάρχοντος του Νόμου 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄75 7.4.2006), στο Κεφάλαιο Α’ «Ενίσχυση οικογενειών με τρία παιδιά» και του Νόμου 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 220/28.9.1998 - προσφάτως τροποποιηθέντος με το ν. 4411/2016 προς επαύξηση της προστασίας των τριτέκνων οικογενειών).
Λαμβάνοντας υπόψιν την αδήριτη κοινωνική πραγματικότητα και ενόψει των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων, σε συνδυασμό με τη ρητή προτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε., θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένο για το Δήμο σας να προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων κοινωνικής προστασίας, υπέρ των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων όπως είναι οι τρίτεκνες οικογένειες. 
Με την ελπίδα ότι ο Δήμος σας θα προβεί στις μειώσεις και θα ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων Δήμων της χώρας που έχουν ήδη λάβει αντίστοιχες αποφάσεις, ευελπιστούμε για την ανταπόκριση σας στο εύλογο και δίκαιο αίτημά μας. 
                                                    Με εκτίμηση              
                                          Για το Διοικητικό Συμβούλιο