Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ  ΤΟΥ  ΙΚΑ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Υποβολή αιτήσεων από τις 23.03.2016 έως τις 04.05.2016

Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος ορίζονται οι έχοντες τέκνα, που δεν επιδοτούνται για κατασκήνωση από οποιονδήποτε άλλο φορέα για το έτος 2016:

Ειδικότερα δικαιούχοι είναι:

ασφαλισμένοι/εργαζόμενοι που είχαν μέσα στο 2015 τουλάχιστον 50 ένσημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ή έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας μέσα στο 2015

ή έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών μέσα στο 2015


ή  συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνωΑΝΕΡΓΟΙ
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

Για τους δικαιούχους και των τεσσάρων ως άνω στοιχείων το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ του φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2014 εως 31/12/2014 )  
δεν πρέπει  να υπερβαίνει το ποσό των 26.000,00€.

Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος του ΟΑΕΔ ορίζονται:
Τα ανήλικα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων,
που γεννήθηκαν από 01.01.2000 έως 14.06.2010.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων δικαιούχων υποβάλλονται προς τον ΟΑΕΔ

από τις 23.03.2016 έως τις 04.05.2016

 αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΑΕΔ

Οι δικαιούχοι που ΔΕΝ διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης:

α)είτε θα προσέλθουν στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ  για να λάβουν κωδικούς πρόσβασης
 μαζί με την ταυτότητά τους -  βεβαίωση ΑΜΚΑ - λογαριασμός ΔΕΚΟ ή σταθερής τηλεφωνίας ή πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα της  ΔΟΥ - άδεια διαμονής για πολίτες τρίτων χωρών

 β) είτε θα χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν για το TAXISnet


Δικαιούχοι μη εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ :

θα προσέλθουν υποχρεωτικά στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για να εκδοθούν οι κωδικοί πρόσβασης μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά