Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

Ο Σύλλογος Τριτέκνων  ενημερώνει  τους απορριφθέντες οτι έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεως απο 21/10 - 27/10/2015.Η υποβολή ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του συλλόγου με την προσκόμηση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

τηλ. 2821094334

Ακολουθεί ο πίνακας με τους μοναδικούς αριθμούς αιτήσεων εγκριμένων και απορριφθέντων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ "ΤΕΒΑ" 2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ : 57 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΟΣ : 6721 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Αρ, Αιτ.
1284306 Απορρίφθηκε
1285663 Εγκρίθηκε
1291425 Εγκρίθηκε
1294723 Εγκρίθηκε
1295073 Εγκρίθηκε
1301267 Απορρίφθηκε
1301760 Εγκρίθηκε
1312468 Εγκρίθηκε
1314286 Απορρίφθηκε
1318251 Εγκρίθηκε
1318265 Απορρίφθηκε
1323964 Εγκρίθηκε
1330580 Εγκρίθηκε
1331495 Απορρίφθηκε
1332084 Εγκρίθηκε
1342021 Εγκρίθηκε
1343966 Απορρίφθηκε
1351205 Εγκρίθηκε
1351927 Εγκρίθηκε
1352545 Απορρίφθηκε
1368201 Εγκρίθηκε
1381736 Εγκρίθηκε
1383083 Εγκρίθηκε
1387497 Απορρίφθηκε
1387945 Εγκρίθηκε
1396829 Εγκρίθηκε
1402053 Εγκρίθηκε
1405983 Απορρίφθηκε
1406490 Εγκρίθηκε
1417249 Εγκρίθηκε
1421510 Απορρίφθηκε
1424605 Απορρίφθηκε
1430092 Απορρίφθηκε
1435068 Εγκρίθηκε
1437758 Εγκρίθηκε
1465587 Εγκρίθηκε
1466239 Απορρίφθηκε
1470487 Απορρίφθηκε
1476006 Εγκρίθηκε
1486661 Εγκρίθηκε
1496068 Εγκρίθηκε
1496829 Απορρίφθηκε
1498168 Απορρίφθηκε
1505958 Απορρίφθηκε
1507597 Εγκρίθηκε
1508936 Απορρίφθηκε
1510629 Εγκρίθηκε

ΕΤΑΙΡΟΣ : (6721) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ : (57) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Σύνολο Αιτήσεων : 47, Εγκριθείσες Αιτήσεις : 29, Απορριφθείσες Αιτήσεις : 18
Ωφελούμενα Μέλη : 107, Απορριφθέντα Μέλη : 73