Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ τα μέλη του οτι οι αιτήσεις για την επισιτιστική βοήθεια εχουν ξεκινήσει . Καταληκτική ημερομηνία ορίζετε η 5η  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ( τελευταία ημέρα).
Οι αιτήσεις θα γίνονται στα γραφεία του συλλόγου, εφόσον οι αιτούντες πληρούν τα οικονομικά κριτήρια που έχει θέσει το υπουργείο οικονομικών.
Υπενθυμίζουμε τα κριτήρια
Οικογενειακή κατάσταση
Ετήσιο Εισόδημα
Μηνιαίο Εισόδημα
Μεμονωμένο άτομο
3.000€
250€
Οικογένεια χωρίς ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή με ένα ενήλικο
4.500€
375€
Οικογένεια με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη
5.400€
450€
Οικογένεια με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη
6.300€
525€
Οικογένεια με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη  ή άτομο με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη
7.200€
600€
Οικογένεια με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη  ή άτομο με 5 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη
8.100€
675€
.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους ΑΦΜ ( όλων των μελών της οικογένειας),ΑΜΚΑ ( όλων των μελων της οικογένειας), Αστυνομική Ταυτότητα ( γονέων), Ε1 και Ε9 του 2015 (οικονομικό έτος 2014) και να γνωρίζουν την αξία της ακίνητης περιουσίας τους, καθώς και το ύψος των καταθέσεων σε τράπεζες εάν υπάρχει ( όλων των μελών της οικογένειας).