Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Τρίτη 14 Ιουλίου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΑΠΟ: 15η Ιουλίου 2015 έως και την 5η  Αυγούστου 2015.


·  Σε ότι αφορά στην αίτηση που θα συμπληρώσουν οι ωφελούμενοι θα υπάρχουν οδηγίες στην ίδια την αίτηση (στην εφαρμογή).
Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους ΑΦΜ, 
ΑΜΚΑ, 
Ταυτότητα αιτούντος και μελών 
(συζύγου και τέκνων) ,
 Ε1 και Ε9 του 2015 (οικονομικό έτος 2014),
κωδικό TAXIS.


·  ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση του 2015, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
·  Η πρόσβαση στην εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ θα είναι δυνατή από τις 15/07/2015 έως και 05/08/2015. Τυχόν τροποποιήσεις των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί θα γίνονται έως και 05/08/2015.
·  Οι αιτήσεις θα πρέπει να εκτυπώνονται, να υπογράφονται και να φυλάσσονται.      


Πληροφορίες στα τηλ. Του Συλλόγου μας 28210  94334


ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΕΙΝΑΙ:

Οικογενειακή κατάσταση
Ετήσιο Εισόδημα
Μηνιαίο Εισόδημα
Μεμονωμένο άτομο
3.000€
250€
Οικογένεια χωρίς ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή με ένα ενήλικο
4.500€
375€
Οικογένεια με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη
5.400€
450€
Οικογένεια με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη
6.300€
525€
Οικογένεια με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη  ή άτομο με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη
7.200€
600€
Οικογένεια με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη  ή άτομο με 5 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη
8.100€
675€