Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015

                                                                                         
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ  ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ         (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.)           
                                             
Αναγνωρισμένη Ομοσπονδία: Απόφαση  1017/2010  Μ. Π. Αθηνών
 Πληροφορίες: Αχλαδιανάκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος  τηλ: 6974060758
 Χελιουδάκη Μαρία,  Γ. Γραμματέας     τηλ:  6976330980
Mail: οpotte@gmail.com    Blog: HYPERLINK "http://www.opotte.blogspot.com/"HYPERLINK "http://www.opotte.blogspot.com/"opotteHYPERLINK "http://www.opotte.blogspot.com/".HYPERLINK "http://www.opotte.blogspot.com/"blogspotHYPERLINK "http://www.opotte.blogspot.com/".HYPERLINK "http://www.opotte.blogspot.com/"com                                                                                                                                               
                                                                          


Αθήνα:    27-6-2015
                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   28Προς
Τη Γενική Γραμματέα Πρόνοιας κ. Μαρίνα Κουτσούρη
                                                                                                 

ΘΕΜΑ : «Απορίες και προτάσεις για τη διαδικασία στην εφαρμογή του Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας»

Κυρία Γενικέ
Μετά και τη συνάντησή μας τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και τη σχετική ενημέρωση που είχαμε για το θέμα τη Επισιτιστικής Βοήθειας και ενόψει των οδηγιών που θα αποσταλούν, σας παρακαλούμε -μεταξύ άλλων- να μελετήσετε τα παρακάτω και να δώσετε τις σχετικές οδηγίες:

1. Όπως μας ενημερώσατε, δεν θα σταθεί εμπόδιο η πιστοποίηση, όπως αρκετοί σύλλογοι διατυπώνουν την απορία αυτή.

2. Θεωρούμε πως η διανομή για τους ωφελούμενους τρίτεκνους  θα πρέπει να γίνεται από τους συλλόγους, αφού και τα μέλη τους γνωρίζουν και τα στοιχεία τους έχουν και πολλοί από αυτούς είχαν πάρει τρόφιμα (προηγούμενο πρόγραμμα) από το σύλλογο που ανήκουν.

3. Για το θέμα της παράτασης των αιτήσεων ,παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τη χρονική περίοδο ( καλοκαίρι ) που πολλές οικογένειες πιθανόν να βρίσκονται εκτός της περιοχής που διαμένουν.

4. Επειδή ζητούνται άτομα με εξαρτημένη σχέση εργασίας προκειμένου να πάρουν κωδικούς και να κάνουν καταχωρήσεις, σας ενημερώνουμε πως αρκετοί σύλλογοι δεν έχουν εργαζόμενους και όλα διεκπεραιώνονται από τα μέλη του Δ.Σ. που άλλωστε από το νόμο και το καταστατικό είναι και υπεύθυνα  για το σύλλογο.
Επομένως ζητούμε ο κωδικός να δίνεται στα μέλη του Δ.Σ που θα δηλώνει ο σύλλογος στον επικεφαλής της Σύμπραξης.

Κυρία Γενικέ
Οι σύλλογοι προσφέρουν κοινωνικό έργο και είναι αρωγοί σε πολλές προσπάθειες του ίδιου του κράτους. Επομένως δε θα πρέπει να αποκλείονται από διαδικασίες, αφού έχουν αποδείξει πως έχουν τη δυνατότητα να παράγουν αξιόπιστο έργο. Όσον αφορά στις οδηγίες, καλό θα είναι να αφορούν όσο γίνεται περισσότερα θέματα από την αρχή έως το τέλος της διαδικασίας.
Η ΟΠΟΤΤΕ είναι πρόθυμη να συμβάλλει σε ό,τι της ζητηθεί προκειμένου να διεκπεραιωθεί η διαδικασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μέσα στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε να μας αποστέλλετε ενημέρωση –απευθείας - στο opotte@gmail.com ή στα τηλέφωνα που αναφέρονται παραπάνω.
Τέλος, ζητούμε να μας συμπεριλάβετε σε οποιαδήποτε επιτροπή συσταθεί για να αντιμετωπιστούν θέματα για την Επισιτιστική Βοήθεια.


Με εκτίμηση


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΕΜΜ. ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ                                                        ΜΑΡΙΑ ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ