Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

Παρακαλούμε τα μέλη μας να προσέλθουν στα γραφεία του συλλόγου με την φορολογική δήλωση 2013
( 2014 ), το εκκαθαριστικό και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ΜΕΧΡΙ 6 ΜΑΪΟΥ 2015, (τελευταία μέρα καταγραφής) για την ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε


ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 2015-2020
 • 2400 ευρώ για τον  άγαμο χωρίς παιδιά
 • 3600 ευρώ για το  ζευγάρι χωρίς παιδιά
 • 4200 ευρώ για το  ζευγάρι με ένα ανήλικο παιδί
 • 4800 ευρώ για το  ζευγάρι με δύο ανήλικα παιδιά
 • 5400 ευρώ για το  ζευγάρι με τρία ανήλικα παιδιά
 • 6000 ευρώ για το  ζευγάρι με τέσσερα ανήλικα παιδιά
 • 4800 ευρώ για το  ζευγάρι με ένα ενήλικο παιδί
 • 5400 ευρώ για το  ζευγάρι με ένα ανήλικο και ένα ενήλικο παιδί
 • 6000 ευρώ για το  ζευγάρι με δύο ενήλικα παιδιά
 • 3600 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο ή ενήλικο παιδί
 • 4200 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά
 • 4800 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ενήλικα παιδιά


Συγκεκριμένα για κάθε ανήλικο τέκνο το ποσό αυξάνεται κατά
 600 ευρώ το χρόνο ενώ για κάθε ενήλικο προστατευόμενο τέκνον 1200 ευρώ.

Προστατευόμενα ενήλικα τέκνα είναι τα ενήλικα έως 25 ετών που φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία ή είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.