Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ 10%

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εν αναμονή της εκδόσεως της Υπουργικής Αποφάσεως «περί ρύθμισης θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών» και μετά από τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέα Λοβέρδου,περί εξαίρεσης από το δικαίωμα μεταγραφής των επιτυχόντων (που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου κατά τα σχολικά έτη 2012 και 2013 και κρίθηκαν επιτυχόντες σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) με το προβλεπόμενο από το άρθρο 53 του Ν. 4264/2014 ποσοστό 10%καλούμε όλα τα μέλη μας, που τα παιδιά τους ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και επιθυμούν να μεταγραφούν, να υποβάλλουν εμπροθέσμως αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής κατά τη διαδικασία που θα προβλέπει η Υπουργική Απόφαση.

Η υποβολή της σχετικής αιτήσεως κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να θεμελιωθεί το έννομο συμφέρον εκάστου εκ των ενδιαφερομένων και εν συνεχεία, σε περίπτωση απορριπτικής αποφάσεως, να καταστεί δυνατή η προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων.

Η άποψη της Ομοσπονδίας μας είναι ότι η επικείμενη Υπουργική Απόφαση, εφόσον θα επιβεβαιώσει τις προαναγγελίες του Υπουργού, εμπεριέχοντας εξαίρεση από το δικαίωμα μεταγραφής της ως άνω κατηγορίας επιτυχόντων, θα καταστεί ακυρωτέα, καθώς μια τέτοια προσέγγιση κείται εκτός νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, αντίκειται στην αρχή της ισότητας και προσβάλει την αρχή της χρηστής διοίκησης, της εμπιστοσύνης του πολίτη απέναντι στο Κράτος και την αρχή της αναλογικότητας.

Την απόφαση αυτή άμεσα θα προσβάλει, κατά τρόπο συλλογικό η Ομοσπονδία μας, επιδιώκοντας την ακύρωσή της, ως προς την ως άνω εξαίρεση, ωστόσο υποχρεωτική κρίνεται και η ατομική προσφυγή εκάστου εκ των θιγομένων κατά τυχόν απορριπτικών αποφάσεων μεταγραφής, δια διαδικασιών που θα συντονιστούν τις προσεχείς ημέρες. Για να ανακύψει όμως δικαίωμα προσβολής των ως άνω αποφάσεων επαναλαμβάνουμε ότι απαιτείται η υποβολή αιτήσεως από τους ως άνω υποψηφίους.

Κατόπιν τούτου, καλούμε όλους τους επιτυχόντες με το 10% να ξεκινήσουν την διαδικασία που θα προβλέπεται από την Υπουργική Απόφαση, ώστε να καταθέσουν σχετική αίτηση μεταγραφής, ενώσε περίπτωση που το σύστημα δεν δέχεται τις αιτήσεις τους με νέα ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε για τον τρόπο υποβολής της.