Μήνυμα Συλλόγου:

Στόχος μας είναι η εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και τα οφέλη τους, η βελτίωση της διαβίωσης των τριτέκνων οικογενειών του νομού μας, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Το Δ.Σ. ζητά τη συμπαράσταση όλων εσάς των μελών του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ, όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτούς που θα προσφέρουν τη βοήθεια τους στο μέλλον. Είναι σίγουρο πως όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε τα μέγιστα.

Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014

Μείωση 50% των Δημοτικών τελών !


Μείωση 50% των Δημοτικών τελών έτους 2014 και στις τρίτεκνες οικογένειες του Δήμου Χανίων! Οι προϋποθέσεις για το μειωμένο τιμολόγιο είναι, να είναι τρίτεκνοι, να είναι δημότες Χανίων, να έχουν κατοικία μικρότερη από 150m2 και να έχουν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των τριάντα πέντε χιλιάδων Ευρώ.
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία είναι:
1. Αίτηση
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου να αποδειχθεί το γεγονός ότι έχουν την ιδιότητα του τρίτεκνου
3. Αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η.
4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας ή Ε1 προηγούμενου έτους προκειμένου να αποδειχθεί ότι έχουν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 35.000,00 €
5. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
6. Υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση αλλαγής χρήσης.
7. Οικοδομική άδεια ή Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή ενοικίου που να αναγράφονται τ.μ. από τον ιδιοκτήτη ή Κτηματολόγιο από τον ιδιοκτήτη προκειμένου να αποδειχθεί ότι η κατοικία είναι μικρότερη των 150 τ.μ.